Informació Xercat Gener 2019

Es compleix un any d’ençà que va començar el desplegament efectiu de XERCAT.  Amb l’elecció, a finals de novembre de 2018 d’En Albert Tubau i Sosias, EA3IW, com a president del C.T. URE de Catalunya, tornem a tenir la plena representació de les tres entitats i això ens permet de fer una reflexió de com ha anat aquest any i avaluar els nostres punts forts -i els més febles- i fer-ne les correccions oportunes per tal de continuar avançant.

Els representants de les tres entitats que formem part de XERCAT ens hem reunit per tal d’analitzar globalment diversos aspectes en el funcionament de XERCAT com son:

Col·laboradors/Voluntaris:  Hem passat de 67 col·laboradors a finals de 2016 a 145 a finals de 2018. Ha estat un augment significatiu però encara insuficient atès que no assolim una cobertura comarcal prou satisfactòria. Es considera doncs prioritari augmentar el nombre de col·laboradors i assolir una més complerta cobertura comarcal. En aquest sentit, les entitats ens comprometem a donar a conèixer el projecte de XERCAT entre els nostres socis i a incentivar-ne la seva adhesió. També es preveu, en una fase més avançada, completar els equips de cobertura comarcal en HF, amb equips de suport en V/UHF, així com en comunicacions digitals.

Equips de Treball: Hem pogut constatar què, en general, la resposta inicial en la constitució dels grups de treball, no ha estat confirmada després per l’activitat efectiva d’aquests, llevat de puntuals excepcions com ha estat la del grup creat per a “Proves” i el de “Comunicacions Digitals” que han anat fent avenços. Cal doncs revisar el plantejament d’aquests grups i fer-ne una reformulació.

Distribució Territorial-Zones:  Entenem que cal, d’acord amb els col·laboradors de les diferents Zones, d’avaluar la distribució actual i de fer una nova proposta -si més no, més pràctica- de cara a una millor operativitat.

Responsables de Zones:  A més del que es pugui despendre d’una reorganització de les Zones, d’acord amb l’apartat anterior, ens trobem en la necessitat de cobrir aquesta figura en algunes Zones per cas de defunció o de dimissió. Per tant aquesta és una de les qüestions que esperem resoldre, al menys de forma temporal, en el període més breu possible.

Renovació del Portaveu de les associacions. S’ha acordat la designació de qui actuarà a partir d’ara i fins a nou acord, com a Portaveu de les entitats, en la persona d’En Miquel Àngel Sàez, EA3AYR.

Font: EA3BIG, Manel